เชิญติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการจัดส่งแบบแฮนด์แครี่และเกี่ยวกับโลตัสได้ที่นี่

ติดต่อสอบถาม

ท่านที่มีความกังวลเกี่ยวกับการจัดส่งสิ่งของเร่งด่วน ฯลฯ กรุณาสอบถามโดยกรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้

ท่านสามารถสอบถาม ขอคำปรึกษา ขอใบประเมินราคา เป็นต้น กับทางบริษัทของเรา โดยกรอกแบบฟอร์ม ดังต่อไปนี้
เรายินดีให้คำปรึกษา และเสนอใบประเมินราคา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
หมายเหตุ
1. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ให้บริการเฉพาะลูกค้านิติบุคคลเท่านั้น ไม่มีบริการสำหรับลูกค้าส่วนบุคคล
2. บริษัทขอยืนยันว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่แจ้งมาเพื่อสอบถามนั้น จะถูกเก็บเป็นความลับ และไม่
นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น นอกเหนือจากการติดต่อกลับจากทางบริษัท
3. หากข้อสอบถามของท่าน ไม่ได้รับการตอบกลับ อาจมีสาเหตุจากการกรอกหมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมล์
ผิดพลาด เป็นต้น กรุณาท่านสอบถามกลับมาใหม่อีกครั้ง
4. ในกรณีเร่งด่วน กรุณาท่านสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์ เพื่อความสะดวกรวดเร็วของท่าน

แบบฟอร์มสอบถาม

หัวข้อที่มีสัญลักษณ์ “*” เป็นหัวข้อที่จำเป็นต้องกรอกข้อมูล

ชื่อ*
คำอ่าน*
ชื่อบริษัท
ตำแหน่ง
รหัสไปรษณีย์
ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์
เบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
อีเมล์**
รายละเอียด**

เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุด