ขอแนะนำกำหนดเวลารับแจ้งความจำนงขอใช้บริการจัดส่งแบบแฮนด์แครี่, สิ่งของที่สามารถขนส่งไปต่างประเทศ, การรับประกันสัมภาระ ฯลฯ

คำถามที่พบบ่อย

ควรแจ้งความจำนงขอใช้บริการจัดส่งแบบแฮนด์แครี่ภายในเมื่อไร
บริษัทของเราไม่ได้เจาะจงเวลาไว้ เราจะพยายามรองรับอย่างสุดความสามารถแม้เวลา จะกระชั้นชิดมากเพียงใดก็ตาม ดังนั้นขอให้ท่านลองแจ้งให้เราทราบก่อน
เวลาจะใช้บริการจัดส่งแบบแฮนด์แครี่จะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง
โปรดเตรียมใบอินวอยซ์และใบกำกับหีบห่อสินค้า (Packing List) ซึ่งอาจมีเอกสารเพิ่มเติมจากนี้ในบางกรณี
ขอให้เดินเรื่องผ่านพิธีการศุลกากรที่ต้นทางและปลายทางได้หรือไม่
ได้ครับ ทางบริษัทของเราจะแนะนำบริษัทตัวแทนออกของ (Customs Broker) ที่เหมาะสมที่สุดซึ่งร่วมมือกับทางเราให้ แก่บริษัทท่านจากเครือข่ายที่บริษัทของเราสั่งสมมาจากประสบการณ์อันยาวนานกว่า 15 ปี
อยากใช้บริการจัดส่งแบบแฮนด์แครี่จากฮานอย จะเป็นไปได้หรือไม่
เป็นไปได้ครับ แม้ว่าบริษัทของเราจะมีศูนย์อยู่ที่ไทย มาเลเซีย ฮ่องกง และญี่ปุ่น แต่ก็ให้บริการจัดส่งแบบแฮนด์แครี่จากประเทศอื่นๆ นอกจากนี้มาแล้วมากมาย จึงขอให้ท่านลองปรึกษากับบริษัทก่อน -->> ไปที่หน้า “ผลงาน”
สามารถจัดส่งสิ่งของที่มีน้ำหนักสูงสุดกี่กิโลกรัม
น้ำหนักสูงสุดจะแตกต่างกันไปตามแต่สายการบิน ขนาดของเครื่องบินที่ใช้ สภาพการจองตั๋ว และอาจต้อง ใช้เจ้าหน้าที่จัดส่งแบบแฮนด์แครี่หลายคนตามแต่น้ำหนัก ทั้งนี้บริษัทของเราเคยมีประสบการณ์จัดส่งสิ่งของที่มี น้ำหนักรวม 2 ตันระหว่างกรุงเทพฯ – นิวยอร์กมาแล้ว ขอให้ท่านลองแจ้งให้บริษัททราบก่อน แล้วเราจะพยายาม รองรับอย่างสุดความสามารถ
ควรส่งมอบสิ่งของอย่างไร และเมื่อเดินทางไปถึงแล้วสามารถจัดส่งให้จนถึงสถานที่ที่กำหนดได้หรือไม่
ท่านสามารถนำมาให้เราที่สนามบินหรือให้เราไปรับของถึงสถานที่ที่ท่านต้องการได้ และเมื่อเดินทางไปถึงแล้วจะให้ เราส่งมอบที่สนามบินหรือจัดส่งจนถึงจุดหมายปลายทางที่กำหนดก็ได้เช่นกัน (หมายเหตุ) กรณีที่ให้บริษัทไปรับของกับกรณีที่ให้จัดส่งให้ถึงจุดหมายปลายทางที่กำหนดจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม แยกต่างหาก
สามารถจัดส่งยา, ของเหลว, สารเคมี ฯลฯ แบบแฮนด์แครี่ได้หรือไม่
ขึ้นอยู่กับระเบียบเรื่องวัตถุอันตรายของ IATA กฎหมายการเดินอากาศ และระเบียบของแต่ละสายการบิน ขอให้ ท่านเตรียม MSDS (เอกสารข้อมูลความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์) ไว้ล่วงหน้า เพื่อให้เรานำไปตรวจสอบกับสายการบิน ทั้งนี้สิทธิชี้ขาดจะอยู่ที่แต่ละสายการบิน
ขอใช้บริการแบบส่วนบุคคลได้หรือไม่
ขออภัยครับ ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าทางบริษัทของเราให้บริการเฉพาะลูกค้าที่เป็นนิติบุคคลเท่านั้น ไม่มีบริการ สำหรับลูกค้าส่วนบุคคล
มีการรับประกันสิ่งของอย่างไร
ระหว่างที่ใช้บริการสายการบินจะเลือกใช้สนธิสัญญาวอร์ซอหรือสนธิสัญญามอนทรีออลตามแต่ประเทศที่ออก เดินทางและประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทาง ซึ่งอาจขึ้นอยู่กับการตัดสินชี้ขาดของสายการบินในบางกรณี กรณีที่ใช้สนธิสัญญาวอร์ซอจะให้ค่าชดเชย 17 SDR (ประมาณ 25 ดอลลาร์) ต่อกิโลกรัม ส่วนกรณีที่ใช้สนธิสัญญามอนทรีออลจะให้ค่าชดเชย 1,131 SDR (ประมาณ 1,732 ดอลลาร์) ต่อคน ทางบริษัทขอแจ้งให้ท่านทราบว่าบริษัทไม่มีความรับผิดชอบอื่นใดนอกเหนือจากการรับประกันเหล่านี้
เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุด