โลตัสผู้ให้บริการจัดส่งแบบแฮนด์แครี่ - ขนส่งไปต่างประเทศแบบเร่งด่วนมีความมั่นใจในการขนส่งแบบเร่งด่วนไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก เช่น ญี่ปุ่น, ไทย, อินโดนีเซีย, เวียดนาม, มาเลเซีย, ฮ่องกง, สิงคโปร์, จีน เป็นต้น

สารจากกรรมการผู้จัดการ

“Lotus International Express” ถือกำเนิดขึ้นเป็นบริษัทจัดส่งแบบแฮนด์แครี่ทั่วโลกโดยเน้นที่ประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทยเป็นหลักมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 และเติบโตขึ้นจนกลายเป็น “ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดส่ง” ที่รับจัดส่งสิ่งของไปยังสถานที่ต่างๆ ทั่วโลกโดยไม่จำกัดแค่เพียงในเอเชีย นอกจากนี้ยังได้ก่อตั้งนิติบุคคลท้องถิ่นในฮ่องกงขึ้นใน พ.ศ. 2555 เพื่อเดินหน้าวางรากฐานที่มั่นคงไปสู่โลจิสติกส์แห่งอนาคต
สิ่งของที่ลูกค้ามอบหมายให้เราดำเนินการจัดส่ง ส่วนใหญ่เป็นงานเร่งด่วนมาก ต้องแข่งกับเวลาพลาดไม่ได้ แม้แต่นาทีหรือวินาทีเดียว ซึ่งหากเกิดความผิดพลาดขึ้น แม้เล็กน้อยก็อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายที่มีมูลค่าสูงได้ ดังนั้นพนักงานของเราทุกคนจึงตระหนักอยู่เสมอว่า เราจะต้องทุ่มเทแรงใจทั้งหมดเพื่อปฏิบัติงานให้เสร็จลุล่วงอย่างปลอดภัย พร้อมทั้งทุ่มเทแรงกายทั้งหมดที่มีเพื่อสร้างระบบที่จะทำให้ลูกค้าใช้บริการได้อย่างวางใจที่สุด

มีการคาดการณ์ว่าในอนาคตการพัฒนาอุตสาหกรรมสู่สากลจะมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น บริษัทจึงจะจัดตั้งศูนย์กลางในแต่ละประเทศทั่วโลกและเสริมสร้างความแข็งแกร่งของระบบให้สามารถจัดส่งสิ่งของจากจุดเริ่มต้นไปถึงจุดหมายปลายทางทุกที่ทั่วโลกได้อย่างถูกต้องแม่นยำเพื่อตอบแทนความไว้วางใจที่ลูกค้ามีให้แก่เราต่อไป กรุณาให้การสนับสนุนและให้กำลังใจบริษัทเราต่อไปด้วยนะครับ

เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุด