โลตัสผู้ให้บริการจัดส่งแบบแฮนด์แครี่ - ขนส่งไปต่างประเทศแบบเร่งด่วน พร้อมรับแจ้งความจำนงตลอด 24 ชั่วโมง 365 วันและให้บริการตามความประสงค์ของลูกค้าด้วยความมุ่งมั่นและจริงใจ

รายละเอียดการให้บริการโดยสังเขป

ไม่ว่าจะเป็นการจัดส่งชิ้นส่วนขนาดเล็กไปจนถึงของที่มีน้ำหนักรวม 2 ตัน โปรดวางใจเรา
เราพร้อมให้บริการจัดส่งสิ่งของทุกประเภทตั้งแต่ชิ้นส่วนขนาดเล็กไปจนถึงของที่มีน้ำหนักรวม 2 ตันให้ถึงที่หมายอย่างรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำ “จะไม่ทันแล้ว!” “ถ้าส่งไม่ทันจะต้องเกิดความเสียหายมหาศาล!” ในเวลาแบบนี้ เชิญปรึกษาเรา เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญและมากด้วยประสบการณ์ของบริษัทจะประเมินสถานการณ์และใช้เครือข่ายสารสนเทศที่ครอบคลุมทั่วโลกเพื่อนำเสนอวิธีการที่ดีที่สุดและดำเนินการอย่างรวดเร็วฉับไว
*ข้อจำกัดในการบรรทุกสิ่งของอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละสายการบิน กรุณาปรึกษาบริษัทเป็นการล่วงหน้า

ตั้งแต่รับฝากจนส่งให้ถึงมือ

หากการขนส่งตามปกติไม่ทันเวลา
หากไม่รีบส่งโรงงานจะต้องหยุดการผลิต
ชิ้นส่วนไม่เพียงพอ
ต้องส่งให้ถึงภายในวันพรุ่งนี้

เริ่มจากโทรศัพท์หาเรา
เรายินดีให้บริการจัดส่งแบบแฮนด์แครี่ทั้งจากต่างประเทศไปยังญี่ปุ่นและจากต่างประเทศไปยังต่างประเทศ

คิดหาวิธีการจัดส่ง เตรียมตั๋วเครื่องบิน, เจ้าหน้าที่ และเดินเรื่องผ่านพิธีการศุลกากร
พร้อมทั้งเตรียมวิธีการจัดส่ง

パスポートと世界地図
คิดหาวิธีการจัดส่งที่มีประสิทธิภาพที่สุดแล้วเตรียมตั๋วเครื่องบิน, เจ้าหน้าที่ที่ต้องดำเนินการ และเดินเรื่องผ่านพิธีการศุลกากรอย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งเตรียมวิธีการจัดส่งในประเทศท้องถิ่น

รวบรวมสิ่งของไปยังสนามบิน
เดินเรื่องผ่านพิธีการกรมศุลกากร นำสิ่งของออก
นำขึ้นเครื่องบินไปยังจุดหมายปลายทาง

เมื่อรวบรวมสิ่งของแล้วเราจะเดินเรื่องผ่านพิธีการศุลกากรด้านการส่งออกที่สนามบินและนำไปขึ้นเครื่องเพื่อมุ่งหน้าไปยังจุดหมายปลายทาง โดยเราจะรายงานสถานการณ์การจัดส่งสิ่งของต่อท่านผ่านทางโทรศัพท์หรืออีเมล์เป็นระยะ

ขนส่งสิ่งของไปยังสถานที่ที่กำหนด

パスポートと世界地図
เมื่อเดินทางถึงประเทศท้องถิ่นแล้วเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะจัดการขนส่งสิ่งของไปยังสถานที่ที่กำหนด โดยสามารถส่งมอบต่อไปยังผู้ประกอบการตามที่ท่านกำหนดที่สนามบินได้อีกด้วย

รายงานให้ทราบทางอีเมล์ทันทีที่ส่งมอบเสร็จเรียบร้อย

เมื่อส่งมอบเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่จะแจ้งวัน - เวลา, ชื่อผู้รับผิดชอบ
จุดแข็งของบริษัท

มีการนำการดำเนินการของโลตัสมาเป็นตัวอย่าง!

ดูเอกสาร (PDF)

Japanese Only

แผนอุตสาหกรรมอาเซียน
เส้นทาง ทางบก – ทางน้ำ – ทางอากาศ

สำนักข่าวNNAได้ตีพิมพ์บทความในหัวข้อ“แผนอุตสาหกรรมอาเซียน”
มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจและธุรกิจในอาเซียน
ซึ่งมีการยกตัวอย่างธุรกิจบริการการจัดส่งแฮนด์แครี่ของบริษัทเรา
และได้มีการนำบทความนี้มาตีพิมพ์เป็นหนังสือ “Asia no Michi”
(เรียบเรียงโดยกองบรรณาธิการ NNA-ASEAN) ในเวลาต่อมา

“Asia no Michi”
เรียบเรียงโดยกองบรรณาธิการ NNA-ASEAN
ขนาด A5 จำนวน 366 หน้า

*NNA Japan Co., Ltd.
https://news.nna.jp/free/nna_book/
080305_ase.html

ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลแล้ว
アジアの道
เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุด