โลตัสผู้ให้บริการจัดส่งแบบแฮนด์แครี่ - ขนส่งไปต่างประเทศแบบเร่งด่วน เรามีความมั่นใจในการขนส่งแบบเร่งด่วนไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก เช่น ญี่ปุ่น, ไทย, อินโดนีเซีย, เวียดนาม, มาเลเซีย, ฮ่องกง, สิงคโปร์, จีน เป็นต้น

พร้อมจัดส่งสิ่งของสำคัญไปทั่วทุกมุมโลกอย่างถูกต้องแม่นยำและรวดเร็ว
ถ้าคุณต้องประสบปัญหาต่อไปนี้ กรุณาปรึกษาเรา
จุดแข็งของบริษัท

แฮนด์แครี่  (Hand Carry) คืออะไร

คือ “บริการด้านการจัดส่ง” ตั้งแต่ชิ้นส่วนขนาดเล็กเพียงชิ้นเดียวไปจนถึงของที่มีน้ำหนักรวมหลายตันให้ถึงที่หมายได้อย่างแน่นอน เราสามารถจัดส่งสิ่งของได้อย่างถูกต้องแม่นยำภายในระยะเวลาอันสั้นโดยไม่มีใครเลียนแบบได้ด้วยการใช้เครือข่ายสารสนเทศที่ครอบคลุมสถานที่ทั่วทุกมุมโลกและการประเมินสถานการณ์อย่างถูกต้องแม่นยำโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ นอกจากนี้ยังมีชื่อด้านการบริการที่เอาใจใส่อย่างแท้จริงและวางใจได้ จากการดูแลสิ่งของได้อย่างเหมาะสม การเดินเรื่องผ่านพิธีการศุลกากรได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนการรายงานความคืบหน้าให้ลูกค้าทราบได้ตรงตามเวลา

ประวัติการทำงานกว่า 18 ปีที่สั่งสมด้วยความไว้วางใจ

เราได้ก่อตั้งบริษัทจัดส่งสิ่งของทั่วโลกแบบแฮนด์แครี่ตั้งแต่ พ.ศ. 2541 เป็นต้นมา ซึ่งตลอด 18 ปีมานี้เราได้สั่งสมความรู้และประสบการณ์จากการเข้าถึงสถานที่ทั่วทุกมุมโลก การจัดเตรียมวิธีการคมนาคมในประเทศท้องถิ่น การแบ่งปันข้อมูลและประสานงาระหว่างเจ้าหน้าที่ เป็นต้น จนกระทั่งโลตัสมีเครือข่ายการคมนาคมแผ่ขยายไปทั่วโลกในปัจจุบัน จากผลงานดังกล่าว ท่านจึงวางใจได้ว่าสิ่งของสำคัญของบริษัทท่านจะได้รับการดูแลให้ปลอดภัยโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีประสบการณ์การทำงานด้านการขนส่ง

แนะนำสื่อที่เผยแพร่ข้อมูล
ตั้งแต่รับฝากจนส่งให้ถึงมือ
เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุด